Млади Професионалисти

Група България

IEEE

Учредители


Д-р Янчо Тодоров

Янчо Тодоров е роден през 1981 г. в град Пловдив, България. През 2003 г. завършва бакалавърска степен по специалност „Автоматика, Информационна и Управляваща Техника“, към Факултет „Електроника и Автоматика“ на Технически Университет-София, филиал Пловдив. След това, продължава образованието си в магистърският курс по същата специалност и се дипломира през 2005 г. По време на следването си специализира в областите на методи за интелигентно моделиране и управление на процеси.

През 2010 г. защитава докторска степен в областта на предсказващото управление на процеса лиофилизация към Институт по Криобиология и Хранителни Технологии, Селскостопанска Академия, България. В периода 2009 г. – 2013 г. работи като „главен асистент“ в същият институт. От началото на 2013 г. се премества на същата длъжност в секция „Интелигентни Системи“ на Институт по Информационни и Комуникационни Технологии, Българска Академия на  Науките занимавайки се с научни изследвания в областта на интелигенти системи.

През 2014 г. бе избран от основателите на IEEE Young Professionals, България да изпълнява функциите на и.д. Председател до приключване на процедурата по регистрация на групата. През 2015 г. след провеждане на първите избори измежду членовете, той е избран за първият редовен Председател с мандат до края на 2016 г.

Д-р Вася Атанасова

Vassia Atanassova was born in Sofia. She graduated from Sofia University "St. Kliment Ohridski" - bachelor of informatics (2004), and received a Master degree in Marketing, University of National and World Economy with a master thesis on the marketing strategies of open source and free software (2009). In 2013, she completed her PhD studies in mathematical modelling in the "Intelligent Systems" Dept. of the Institute of Information and Communication Technologies, and is currently working in the "Bioinfomatics and Mathematical Modelling" Dept. of the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences.

The area of her research interests includes generalized nets modelling, intuitionistic fuzzy sets ad logics, and decision making under uncertainty. She is also interested in various technical, content and community aspects of Wikipedia and wiki technologies.

Vassia is one of the founders of IEEE Young Professionals Affinity Group of Bulgaria.


Д-р Ангел Марчев, Jr.

Angel Marchev, Jr. considers himself a fusion of thought explorer and a digital native. He is also a coeval and a very good friend to the personal computer for the last 35 years.

Angel has graduated in finance at the University for National and World Economy as a merit student. He later finished master degree in corporate finance at the Burgas Free University. He pursued a career as a Bank analyst but found it is too formalistic and not enough challenging. Marchev Jr. has at least five generations of professors in his genealogy and it was only natural to choose the same career. He has more than 20 years of teaching experience implementing active methods of learning.

Angel is a PhD in applications of computer simulations in business and investment. He has specialized in Risk theory with European mathematical society. He is also a certified SME consultant by the Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

His scientific interests include (the list is far from exhaustive): cybernetics, computer simulation, forecasting, portfolio management, simulation and gaming, self-organization, multi-stage selection procedures, genetic algorithms, neural networks, fuzzy logic, chaos theory.

Angel is one of the founders of IEEE YoungProfessionals Affinity Group of Bulgaria.


Д-р Таня Гачовска

Tanya Kirilova Gachovska received her B.Sc., M.Eng., and Ph.D. Degrees, all in Electrical Engineering, from the University of Ruse, Bulgaria, in 1994, 1995 and 2003, respectively. She earned her second Ph.D. Degree in Electrical Engineering (Power Electronics), at the University of Nebraska-Linkoln (UNL), Lincoln, USA in 2012. Her Ph.D. thesis was “Modeling of Power Semiconductor Devices”. She worked as an Assistant Professor at the University of Ruse from 1999 to 2003. She conducted research from 2004 to 2006 and taught for a semester in 2006 at McGill University in Montreal. She worked as a Postdoctoral Research Scientist in the area of Pulsed Electric Fields at UNL from 2012 to 2013. During her Ph.D. Studies at UNL, she taught various courses and labs, and continued a collaboration in Pulsed Electric Fields research with McGill University, University of Ruse, UNL, University of Djiali Liabes, Sidi Bel Abbes, Algeria and École Nationale Supérieure Agronomique, El Harrach, Algeria. She joined Solantro Semiconductor, Corp., Canadian Office in Ottawa in 2013. Dr. Gachovska authored or co-authored more than 30 technical papers and conference presentations, two books, and holds a world patent in Pulsed Electric Fields.

Tanya is one of the founders of IEEE YoungProfessionals Affinity Group of Bulgaria.


Д-р Владимир Котев

Vladimir Kotev was born in 1976 in city of Sliven, Bulgaria. He received a Master degree in Mechanical engineering from the Technical University Sofia in 2002. Afterwards, he received a doctoral degree in 2008 in subject of Biomechanics from the Institute of Mechanics – BAS, Bulgaria.

In the period 2011-2013 he was a postdoctoral researcher in medical robotics at the Kawasaki and Mouri laboratory at Gifu University – Japan. Dr. Kotev was a postdoctoral fellow at the Institute of Information and Communication Technology (IICT) – BAS, Bulgaria from 2013 to 2015, as well.

His research works are dedicated to design, dynamics, simulation and control of robots and mechatronic systems with industrial and biomedical applications.

Currently, Dr. Kotev is an assistant professor at the Mechanics of Discrete Systems Department at the Institute of Mechanics – Bulgarian Academy of Science. He has 49 scientific papers, as well as in a patent.

Vladimir is one of the founders of IEEE Young Professionals Affinity Group of Bulgaria.


Д-р Делян Генков

Делян Генков е роден в гр. Троян. Завършил е степен Магистър инженер по изчислителна техника през 1995 г. и притежава образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Компютърни системи, комплекси и мрежи" от 2010 година.

Д-р Генков е първият в България инструктор в Cisco мрежова академия от 1999 г. В момента е сертифициран инструктор и главен контакт в мрежовата академия и центъра за обучение на инструктори към Технически университет - Габрово.

Той притежава редица международно признати сертификати на водещи фирми в областта на компютърните мрежи и системи. Неговите научни интереси са в областите компютърни мрежи, интернет технологии и мрежова сигурност.

В момента Делян генков заема длъжност доцент в Технически университет - Габрово, катедра "Компютърни системи и технологии". Той е автор или съавтор на 37 научни публикации, включително учебник и две учебни пособия.

Делян е един от основателите на групата IEEE Young Professionals в България.


Пламен Патрашков

Пламен Патрашков е телекомуникационен инженер. Заемал е различни инженерни позиции в телекомуникационния сектор като в момента работи в Commsquare, телекомуникационна консултантска компания. През 2012 год. получава магистърска степен по Мобилни комуникации (с отличие) от Кралския Колеж в Лондон, а през 2011 получава бакалавърска степен - инженер по телекомуникации (с отличие) в Технически Университет София.

Интересува се от хетерогенни мобилни мрежи, IP мрежи и математически анализ. В свободното си време чете история и обича да пътува.

Пламен е един от основателите на IEEE Young Professionals Affinity Group България.


Красимир Тончев

Krasimir Tonchev was born in 1981 in Svilengrad, Bulgaria. He received the B.Sc and M.Sc. degrees in the subject of Telecommunications and Computer Vision respectively from the Technical University-Sofia, Bulgaria. Currently, he is PhD student in the same university and also pursuing his second Master degree in Applied Mathematics in Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University.

He has strong experience in the field of image processing including development of algorithms for Nokia camera phones and also participated in multiple European projects for innovation in the field of forensics and e-Health. He has led the development of multiple computer vision systems implemented in the industry.

The area of his research interests includes Computer Vision, Image Processing, Brain-Computer and Human-Computer interface, Mathematical Optimization.

Krasimir is one of the founders of IEEE Young Professionals Affinity Group of Bulgaria.


Д-р Гергана Лазарова

Гергана Лазарова е родена в град Пловдив. Завършва Образцова Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив. Висшето си образование завършва в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – магистър, специалност „Изкуствен Интелект“. В момента Гергана е докторант и асистент в Софийски Университет, води упражнения по изкуствен интелект, машинно самообучение и извличане на закономерности от данни. Специализира в областта на полунадзираваното машинно самообучение.

Гергана работи още като С++ софтуерен инженер и математик в казино индустрията, което и дава възможността да развие кариера както в научната област, така и в частния сектор.

Гергана е един от основателите на IEEE Young Professionals Affinity Group of Bulgaria.


Боян Сотиров

Боян Сотиров, роден през 1982 година в Дупница, България. Защитава степен Бакалавър и Магистър със специализация Радиокомуникации при Технически Университет - София. Боян е с богат опит в областта на комуникациите. В периода 2005-2013 година работи като техник, сервизен инженер и старши сервизен инженер в ГиТи България, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД и Юнифай Сървиз Център ЕООД.

Интересите му са в областта на IP мрежите, телекомуникациите, Internet of Things, специализирани мрежи и приложения и микропроцесорни системи.

Боян е един от създателите на IEEE Young Professionals Affinity Group в България.


Цветан Филев

Цветан Филев е роден на 7ми април 1979 година. Завършва техникум "А.С. Попов" в София през 1998 г. като техник по аудио видео технологии. След това завъшва бакалавърска степен по аудио и видео технологии в ТУ - София през 2002 г. и магистърска степен по радио комуникации през 2004 г. в същия университет.

Работил е в много компании от IT индустрията като инженер по поддръжка, мрежов инженер и софтуерен инженер от 2000 г. Неговите умения включват: C/C++, SQL, PHP, C#, HTML/CSS/JavaScript, SysML, Business Process Management, Networking, Linux/Windows, Audio/Video технологии и други.

По настоящем работи в Milestone Systems (част от Canon group) като софтуерен инженер. Той е член на IEEE (CS, ComSoc) от 2005 година. Работи много активно в областта на IoT. Уеб мастър е на IEEE българска секция.

Цветан е един от основателите на IEEE Young Professionals Affinity Group of Bulgaria.