Млади Професионалисти

Група България

IEEE

За нас

IEEE е най-голямата световна професионална асоциация посветена на напредъка в технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове вдъхновяват една глобална общност чрез често цитируеми публикации, конференции, технологични стандарти и множество професионални и образователни дейности http://www.ieee.org

IEEE Young Professionals общество на ентусиазираните, динамични и иновативни членове и доброволци, което чрез ресурсите на IEEE помага на младите специалисти да оценят своите професионални цели, да подобрят професионалния си имидж, както и да създаде свързващи елементи на ученето през целия живот и разнообразна професионална мрежа http://yp.ieee.org

Това е страницата на Българската група по интереси IEEE Young Professionals. Групата е официално регистрирана на 3ти Март 2015 г. с GEO CODE: YP80075.